Bondage

History went to bed
With the sky to paint
Shades of the revolution
That consummated the rage
Of those who fought
And dreamt of a state
Liberated

Rapture of the Peasants

You are a coward
You who hide behind the castle curtains
You who cower beneath the master’s bed
You who tremble inside the queen’s closet
You who clean up after the princes’ mess

You are ignorant
You who disown the riches of this realm
You who deny the wishes of the king
You who reject the gold of the noble
You who refuse the promise of the land

You will conquer all
You who see through the royals’ transgressions
You who demand the birthright of the poor
You who ask for none less than what’s deserved
You who lead all the brave and all the wise

You are a coward and you are ignorant

Kabataang Makabayan

Kinabukasang nilaro at winasak
Sa masa tutungo at makikipagsapalaran
Sa piling ng api siyang mapapawi
Ang panlulumo mula sa pagkasawi
Kung saan mapula ang langit
Kung saan pag-asa ay makakamit
Doon tutulak ang paang sugatan
Di papipigil sa nakaraang may bahid
Ng dugo ng bayang ginigipit
Ng buwayang makapangyarihan
Na humataw sa likod ng mga lumaban
Pagkat sa sabayang pag-awit ng bayan
Kinabukasan tagumpay ay matitikman

Kampana

Tumunog ang kampana doon sa silangan
Nagbababala sa paparating na trahedya
Takot at sindak ngayon ang namimintana
Pagkat kamatayan ang lulan ng kasaysayan
Pulang ginagapos ng mapaniil at nanghahamak
Dugo ay lumiligwak at malapit nang umapaw
Ngunit hindi ito alintana ng mga kamay
Na sa aking leeg mahigpit na nakalatay
Nangangatal na ang tinig at kalamnan
Ng aking inang ginapos at binihag
Ngunit patuloy ang pagbaka at paglaban
Kahit ang paa’t kama’y unti-unting nalalantay
Hindi magmamaliw ang tiwala sa bukas
Kung kailan ganap muli ang mga karapatan
Kung kailan lubos na ang kalayaan
Kung kailan tagumpay ay nariyan na sa silangan